Tất cả sản phẩm tại BidoShop đều được nhập 100% từ USA, chính sách bảo hành được áp dụng tuỳ theo từng loại sản phẩm

Chính sách bảo hành

Loại sản phẩm Bảo hành
Đồng hồ Bảo hành máy quốc tế, không bảo hành dây
Giỏ xách Xem chính sách đổi trả
Điện tử 30 ngày tại BidoShop, sau 30 ngày sẽ theo chính sách của Nhà cung cấp
Quẹt Zippo Bảo hành quốc tế, Bảo hành tại BidoShop. Xem chính sách đổi trả
Thuốc, Mỹ phẩm Xem chính sách đổi trả

BidoShop hỗ trợ tối đa khách hàng bảo hành sản phẩm tại những store chính hãng bằng cách gửi về Mỹ. Mọi chi phí sẽ công khai cho khách hàng.