Thanh toán

Sau khi tạo đơn hàng, quý khách chuyển cọc hoặc thanh toán toàn bộ bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào Tài khoản ngân hàng:

  • Nội dung chuyển khoản: Mã số đơn hàng.
  • Đơn hàng cần được thanh toán trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhận được email thông báo.
  • Nếu Khách hàng chuyển nhiều hơn số tiền của đơn hàng, phần tiền thừa sẽ được quy đổi ra mã giảm giá, hoặc gửi vào Tài Khoản của khách hàng cung cấp.
  • Chi phí hoàn trả tiền sẽ do Khách hàng chi trả.